Andrzej Tyszko – krótka nota biograficzna

Andrzej Tyszko swoje pierwsze projekty artystyczne realizował na początku lat 70-tych będąc współzałożycielem Grupy Twórczej „Zwyczajna 44”. Owocem pracy tej czteroosobowej grupy, w skład której wchodzili m.in. Andrzej Zygmuntowicz, Sergiusz Sachno, było pięć socrealistycznych wystaw stanowiących odzwierciedlenie otaczającej twórców socjalistycznej rzeczywistości. W swoich pracach sprzeciwiali się oni bezdusznej szarości życia, w której przyszło im dojrzewać. Drugim obszarem zainteresowań Grupy był akt. Powstały cztery interesujące wystawy dotyczące tego tematu, w których widoczna była z jednej strony fascynacja twórców otwartą i bezpretensjonalną nagością, a z drugiej poszukiwanie indywidualnej interpretacji tego ponadczasowego tematu. W latach 1974 – 80 powstało łącznie dziewięć wystaw, które były eksponowane w ponad 30 miastach Polski.
Profesjonalną działalność Andrzej rozpoczął na początku lat 80-tych. Do roku 1987 stworzył ponad 80 okładek płyt i wielu plakatów dla najwybitniejszych muzyków sceny polskiej. Jego wielką pasją był jazz, czego wyrazem stały się wyjątkowo piękne i głębokie portrety wybitnych polskich i norweskich muzyków. W latach 1987-1990, na zamówienie Norweskiego Stowarzyszenia Jazzowego, wykonywał portrety najsłynniejszych norweskich jazzmanów.
Po powrocie do Polski w roku 1990 założył autorskie studio fotografii reklamowej – „Tyszko Fotografia” i bardzo szybko stał się jednym z najbardziej wziętych fotografów komercyjnych.
Niezależnie od działalności komercyjnej Andrzej Tyszko przez całą swoją drogę artystyczną nieprzerwanie uprawiał fotografię aktu, w której najbardziej interesuje go czysta forma. Za pomocą ciała, światła i czasu tworzy odkrywcze, bardzo malarskie i pełne dramatyzmu oraz poezji obrazy.
Głównym tematem fotografii Andrzeja, zarówno w sztuce jak i w reklamie, są ludzie których ukazuje w sposób bardzo szlachetny, a zarazem odważny i nowoczesny. Jego receptą na dobry portret jest odnalezienie cząstki siebie
w fotografowanej osobie. Dzięki jego wrażliwości i wyostrzonej umiejętności wnikliwego postrzegania człowieka, wykonane przez niego portrety trafnie oddają istotę fotografowanej osoby.
Lącznie Andrzej Tyszko zaprezentował 7 wystaw indywidualnych. W pzygotowaniu ósma: Norwescy muzycy jazzowi.